CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Oceľové konštrukcie - návrh, konštrukcia - sendvičový panelPROJEKT EÚ

BRANDS

SHOP

REALIZÁCIE

REFERENCIA

Aktuality

KONTAKT

PRIHLÁSIŤ SA

CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian

Kontajnerové budovy ako sezónne objekty – všetko, čo sa o nich oplatí vedieť

Medvedia sezóna, hubárska sezóna, lyžiarska sezóna, vykurovacia sezóna... s čím majú spoločné kontajnerov? Toto je, samozrejme, len úvod, ale mnohé odvetvia v ekonomike fungujú v sezónnych cykloch, ktoré najčastejšie súvisia s ročným obdobím. Tým je, samozrejme, veľmi široko chápaný cestovný ruch, ale aj stavebníctvo, kultúrny a gastronomický priemysel. Budovy sú dokonalým riešením pre každú z nich kontajner ako sezónne objekty ako napr kancelária služby, obchody, bary a mnoho, mnoho ďalších.

GASTRONOMICKÝ PAVILÓN

pavilón gastronomický | Ultramodul

 

Prečo si vybrať kontajnerové stavby?

Kontajnery ako sezónne objekty majú mnoho výhod vyplývajúcich priamo z ich výstavby. Sú to predovšetkým:

  • mobilitu
  • jednoduchosť montáže a demontáže
  • nízka kúpna alebo nájomná cena
  • nízke náklady na údržbu (pri používaní a skladovaní)

Pretože na mobilite záleží

Sociálny kontajner

Mobilita nádob | Ultramodul

Základným predpokladom sezónnych stavieb je ... ich sezónnosť, t.j. ich využitie len na určité (spravidla nie veľmi dlhé) obdobie. Po tomto období sa zariadenie presťahuje do skladu do ďalšej sezóny. Z tohto dôvodu je kľúčovou vlastnosťou, ktorú budova určená na krátkodobú prevádzku musí mať, mobilita. Jednoduchosť dopravy, ktorá sa premieta do jej nákladov, je najdôležitejšou výhodou kontajnerov oproti iným riešeniam. Doprava kontajner z miesta na miesto si nevyžaduje veľmi špecializované vybavenie – stačí auto s HDS.

Pretože sa ľahko montujú a rozkladajú

Druhou, po mobilite, základnou požiadavkou na sezónne využívané objekty je možnosť jednoduchej a rýchlej montáže a demontáže. Nádoby, žiaľ, takéto vlastnosti nemajú, a to preto, že takáto potreba neexistuje. Ich skvelou vlastnosťou je jednoduchá preprava v celku. Okrem toho môžu byť stohované, ale iba ak je konštrukcia vhodná. Na zhotovenie celku používajú renomovaní výrobcovia rámy zvárané z profilov ohýbaných za studena s hrúbkou 4 mm pavilón bol pevný, stĺpiky priskrutkované k hornému a spodnému rámu sú vyrobené z pevných profilov (najlepšie ohýbaných za studena, tiež hrúbky 4 mm).

Pretože kúpna (alebo nájomná) cena je atraktívna

Investíciu do sezónnej infraštruktúry si treba dobre premyslieť – relatívne krátka doba jej prevádzky počas roka spôsobuje, že návratnosť nákladov sa počíta inak ako v prípade zariadení využívaných nepretržite. Výhodou kontajnerov je ich cena ako pri kúpe, tak aj pri prenájme. Za skutočne málo peňazí môžete získať plne funkčný objekt so sociálnym zariadením a plnou elektroinštaláciou. 

Pozrite si ponuku nášho obchodu: https://ultramodula.pl/sklep/

Pretože náklady na ich údržbu sú nízke

Sezónne zariadenia, bez ohľadu na odvetvie, majú vždy jedno spoločné: veľkú časť času sú nevyužívané. Preto je také dôležité, aby ich skladovanie počas „pohotovostnej“ doby bolo nenáročné a lacné. Tu sú mimoriadne dôležité otázky vykurovania – keď sa budova využíva len v lete, malo by byť možné ju zazimovať bez vynaloženia nákladov na udržiavanie kladnej teploty. Tento predpoklad ľahko splnia kontajnerové stavby. Ich oceľová konštrukcia a steny z trapézového plechu sú odolné voči poveternostným vplyvom a na rozdiel napr. chaty drevené, nevyžadujú vykurovanie v zime.

Čo ak budova kontajner používa sa len v zime? Potom budú náklady stále nízke. Avšak len vtedy, ak zvolíme riešenie od osvedčeného výrobcu: správne zateplené, s moderným, teda tesným dverným a okenným rámom. Optimálna z hľadiska tepelnej izolácie, konštrukcia by mala počítať s cca 100 mm minerálnej vlny kombinovanej s parotesnou fóliou.

Pavilón | Ultramodul

Pavilón | Ultramodul

 

Kontajnery ako sezónne objekty a stavebné povolenia

Kontajnerové stavby sa často považujú – podľa ľudového názoru – za stavby, ktoré možno postaviť bez stavebného povolenia. A v mnohých prípadoch je to pravda. Musíte si však uvedomiť, že nie ste sami kontajner vyžaduje takýto výklad zákona. Ovplyvňuje to široká škála faktorov, ktoré v konečnom dôsledku rozhodujú o tom, či je potrebné povolenie alebo či postačuje oznámenie určenému správnemu orgánu.

V prípade sezónnych zariadení je kľúčové, že ak sa kontajner bude dočasne využívať, nebude potrebné stavebné povolenie. Titre dočasné jasne definované zákonodarcom. Podľa čl. 29 sek. 1 bod 7 stavebného zákona: nevyžaduje stavebné povolenie, [...] výstavba dočasné stavebné objekty, ktoré nie sú trvalo spojené so zemou a sú určené na zbúranie alebo premiestnenie na iné miesto - v lehote uvedenej v ohlásení, najneskôr však do 180 dní odo dňa začatia výstavby špecifikované v prihláške. Z toho je zrejmé, že kontajnery je možné umiestňovať bez stavebného povolenia, ale len ohlásením, len ak budú pred uplynutím 6 mesiacov premiestnené na iné miesto. Dôležité je, že to môže byť miesto v rámci toho istého pozemku. Preto väčšina sezónnych zariadení bude spĺňať toto kritérium.

 

Nedávne záznamy