CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Oceľové konštrukcie - návrh, konštrukcia - sendvičový panelBRANDS

REALIZÁCIE

REFERENCIA

Aktuality

KONTAKT

Kancelársky kontajner a daň z nehnuteľnosti

15. apríla 2023 | Blog

Kancelárske kontajnery | Ultramodula

Kontajnery kancelária | Ultramodula

Kancelárske kontajnery je moderná, funkčná a cenovo dostupná alternatíva k tradičným úradov. Jednoduchá montáž, mobilný a flexibilný dizajn a možnosť pohybu robia toto riešenie čoraz obľúbenejším ako pre freelancerov, ktorí potrebujú miesto na prácu, tak aj pre klasické firmy.

Než sa rozhodnete kúpiť alebo prenajať kontajner administratívna budova, stojí za to vedieť, aké sú právne a daňové pravidlá súvisiace s týmto typom budovy. V tomto článku sa dozviete, či kontajner podlieha dani z nehnuteľnosti a ako sa jej vyhnúť.

Čo je to kancelársky kontajner?

Kancelársky kontajner je to predmet budova, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých modulov kontajner usporiadané pre potreby kancelárskej práce. Spĺňa všetky klasické normy a je vybavená elektroinštaláciou, sanitou a vetraním, ako aj tepelnou a zvukovou izoláciou. Kancelárske kontajnery je možné navzájom kombinovať v rôznych konfiguráciách a vytvárať tak priestory akejkoľvek veľkosti a tvaru.

Sú dočasné aj trvalé kancelária, obľúbený najmä v stavebníctve, priemysle, obchode a službách - v ktorom preberám funkciu miesta umožňujúceho poskytovanie služieb a obsluhu zákazníkov.

Ďalšie obľúbené použitie nádob kancelárskych budov je využívať ako obslužné miesto pri hromadných podujatiach, staveniskách a parkoviskách. 

Kancelárske kontajnery majú mnoho výhod, vďaka ktorým sú medzi podnikateľmi čoraz obľúbenejšie. Najdôležitejšia je ich nízka cena, mobilita a jednoduchá montáž – vďaka čomu sa výborne hodia do odvetví s dynamickým charakterom, spojeným s častými zmenami pracoviska. Ich funkčnosť nie je nižšia ako klasické kancelárie – dajú sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám a preferenciám spoločnosti
.

Kontajnerové kancelárie

Kancelárie kontajner | Ultramodula

Podlieha kancelársky kontajner dani z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľností je jedným z nákladov spojených s prevádzkovaním živnosti. Vzťahuje sa nielen na budovy a prevádzkarne, ale aj na budovy a pozemky. 

V zmysle zákona o miestnych daniach a poplatkoch sa daňou z nehnuteľností rozumejú stavby alebo ich časti, ako aj stavby alebo ich časti tvoriace samostatný predmet vlastníctva alebo držby. Pod koncepciou budova rozumie sa ním stavebná konštrukcia s uzavretým telesom, trvalo spojená so zemou, ktorú je možné využívať počas celého roka. Na druhej strane sa stavbou rozumie stavba, ktorá nie je stavbou, trvalo pripojená k pozemku alebo vode.

Kancelársky kontajner je uzavretý objekt, ktorý je možné využívať celoročne. Je však natrvalo pripútaný k pozemku? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Všetko závisí od toho, ako bol kancelársky kontajner nainštalovaný a ako dlho má byť na danom mieste používaný.

Daňové úrady a správne súdy zaujímajú ku klasifikácii rozdielne postoje kancelárske kontajnery ako budovy alebo stavby. Niektorí veria, že kancelársky kontajner je trvalo pripevnený k zemi, ak je umiestnený na základoch alebo iných konštrukčných prvkoch, ktoré bránia jeho premiestňovaniu bez poškodenia. Iní sa domnievajú, že kancelársky kontajner je trvalo pripevnený k zemi, ak je na danom mieste určený na dlhodobé používanie a nie je možné ho premiestniť bez vynaloženia značných nákladov.

Napríklad Najvyšší správny súd rozhodol v rozsudku zo 14. marca 2019 sp. II FSK 230/17, že kancelársky kontajner je stavbou podliehajúcou dani z nehnuteľností, ak je umiestnená na betónových základových blokoch a je napojená na stálu elektrinu, vodu a kanalizáciu. Na druhej strane Krajinský správny súd vo Varšave rozhodol v rozsudku z 18. februára 2020, sp. III SA/Wa 1807/19, že kancelársky kontajner nie je stavbou podliehajúcou dani z nehnuteľností, ak je umiestnený na kovových nožičkách a nie je napojený na stálu elektrinu, vodu a kanalizáciu.

Ako vidíte, problematika zdaňovania kancelárskych kontajnerov daňou z nehnuteľností nie je jednoznačná a vyžaduje si individuálny rozbor každého prípadu. Pred kúpou alebo prenájmom kancelársky kontajner stojí za to poradiť sa s naším poradcom, ktorý vám v tomto smere poskytne potrebnú pomoc.

Ako sa vyhnúť dani z nehnuteľnosti za kancelársky kontajner? 

Zdaňovanie kancelárskych kontajnerov podlieha individuálnemu výkladu – môžete však podniknúť určité kroky, ktoré výrazne znížia riziko, že budete musieť platiť daňové náklady.

Tu sú najdôležitejšie kroky, ktoré by ste mali dodržiavať, ak sa chcete vyhnúť plateniu dane z nehnuteľnosti za kancelársky kontajner:

– vyberte si kancelársky kontajner mobilné, teda taký, ktorý má kolieska a dá sa ľahko presúvať
– Kancelársky kontajner umiestnite na povrch, ktorý nie je trvalo pripevnený k zemi, napríklad na betón alebo oceľové platne
– nespájajte kancelársky kontajner s inými budovami alebo technickými zariadeniami, napr. nepripájajte ho na elektrickú alebo vodovodnú sieť
– vybavte kancelársky kontajner prenosnými a ľahko demontovateľnými inštaláciami, napríklad generátorom elektrickej energie alebo nádržou na vodu

Pamätajte však, že ide len o usmernenia – nie sú to záruky. Ak potrebujete ďalšiu odbornú pomoc, obráťte sa na právneho zástupcu alebo nášho poradcu, ktorý vám poskytne pomoc prispôsobenú vášmu individuálnemu prípadu.

Sčítanie

Kancelárske kontajnery sú moderným a funkčným riešením pre firmy, ktoré potrebujú ďalší priestor na prácu. V niektorých prípadoch môžu byť kancelárske kontajnery pri splnení určitých podmienok oslobodené od dane z nehnuteľností – žiaľ, predpisy na túto tému nie sú úplne jasné a podliehajú individuálnemu výkladu. 

Ak sa chcete uistiť, či sa vás daň bude týkať, je najlepšie poradiť sa s odborníkom – právnym poradcom alebo našim poradcom.

Nedávne záznamy