CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Oceľové konštrukcie - návrh, konštrukcia - sendvičový panelBRANDS

REALIZÁCIE

REFERENCIA

Aktuality

KONTAKT

projekt EÚ

Zoznam log ULTRAMOTO

Digitalizácia ako cesta k zlepšeniu fungovania ULTRAMOTO sp.z o.o


Predmetom projektu je realizácia firmou Ultramoto Sp. z o. o. procesné inovácie v oblasti služieb zákazníkom a v oblasti výroby v súvislosti s potrebou zmeniť spôsob fungovania v podmienkach epidémie infekčných chorôb u ľudí, najmä pandémie COVID-19 . Etapy implementácie potrebné na dosiahnutie cieľa projektu zahŕňajú nákup a implementáciu hotového softvéru vo forme ERP systému s modulom produktového konfigurátora, systému toku dokumentov pre podnik a systému pre automatickú evidenciu pracovného času. a meranie teploty, ktoré vylúči možnosť prijatia tretích osôb a zamestnancov so zvýšenou teplotou. Realizáciou projektu sa zvýši odolnosť spoločnosti voči vplyvom COVID-19 a podobných kríz implementáciou moderných digitálnych technológií. Zakúpený softvér a hardvér bude veľmi užitočný a užitočný pri činnostiach vykonávaných žiadateľom minimálne tri roky po ukončení projektu.

Cieľom projektu je prispôsobiť kľúčové obchodné procesy Ultramoto Sp. z o. o. pôsobiť v podmienkach epidémií infekčných chorôb, najmä pandémie COVID-19. Hlavným cieľom projektu je priama reakcia na existujúcu pandemickú situáciu COVID-19 a možný výskyt následných epidémií. Hlavný cieľ bude dosiahnutý implementáciou inovácie procesov v oblasti služieb zákazníkom a v oblasti výroby. Prijaté opatrenia tiež umožnia zvýšiť odolnosť spoločnosti voči účinkom COVID-19 a podobných kríz implementáciou digitálnych technológií zo strany žiadateľa, ale aj neustálym rozvojom spoločnosti IT riešeniami a digitalizáciou výrobných procesov a dokumentácie. obehu.

Realizácia projektu prinesie mnoho rôznych výhod, a to predovšetkým v súlade s dlhodobou stratégiou rozvoja spoločnosti. Implementácia digitálnych riešení bude mať pozitívny vplyv na chod spoločnosti a určite skvalitní jej prácu.Vďaka plne integrovaným riešeniam založeným na podobnej technológii bude rozsah práce a času spojeného so zberom dát minimalizovaný spôsobom, ktorý umožní komplexná a priebežná analýza javov a procesov vyskytujúcich sa vo vnútri spoločnosti a vo vonkajšom prostredí. Implementácia IT riešení zefektívni proces objednávania produktov, zefektívni proces toku dokumentov a zefektívni výrobné procesy. Digitalizácia spoločnosti zabezpečí vyššiu úroveň komunikácie so zákazníkmi zavedením moderných digitálnych riešení. Bude navrhnutý tak, aby umožnil jeho ďalší rozvoj v budúcnosti s novými aktualizáciami alebo rozširovaním spolu s novými ICT príležitosťami na jednej strane a potrebami spoločnosti a jej zákazníkov na strane druhej. Projekt prinesie okrem skvalitnenia a optimalizácie procesov vo firme aj ekonomické a sociálne efekty: implementácia objednaných produktov zaberie menej času ako súčasné výrobné procesy, IT systém bude obsahovať množstvo funkcií znižujúcich čas a Spotreba práce pri procesoch súvisiacich so zákazníckym servisom, ponuka spoločnosti bude zahŕňať viac zákazníkov, ktorí by mohli mať úžitok, pretože proces objednávania by sa mohol vykonávať odkiaľkoľvek. V dôsledku realizácie projektu sa zaznamenajú aj environmentálne prínosy spoločnosti, dôjde k zníženiu spotreby papierových materiálov.

V súčasnom stave spoločnosť generuje veľké množstvo papierovej dokumentácie, napríklad prieskumy COVID-19, dokumentáciu súvisiacu s plnením zákaziek a výrobou. Po implementácii systému na zaznamenávanie pracovného času s meraním teploty sa vylúči možnosť prijímania tretích osôb a zamestnancov so zvýšenou teplotou. Odpadne tak vypĺňanie prieskumov zamestnancami a návštevníkmi firmy. Všetky údaje týkajúce sa objednávok a ich realizácie budú v elektronickej podobe, namiesto aktuálnej papierovej podoby. Vyššie uvedené prínosy budú mať pozitívny vplyv na politiku ochrany životného prostredia presadzovanú Európskou úniou a Poľskom. Zníženie spotreby papiera umožní spoločnosti rozvíjať sa s ohľadom na životné prostredie.

Výsledkom realizácie projektu budú dosiahnuté nasledovné hodnoty produktových a výsledkových ukazovateľov:

➢ Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu: 1 ks.
➢ Počet podnikov poberajúcich dotácie (CI 2): 1 podnik
➢ Počet podnikov poberajúcich dotácie v súvislosti s pandémiou COVID-19: 1 podnik
➢ Hodnota oprávnených výdavkov na aktivity súvisiace s pandémiou COVID-19:
263 700,00 PLN
➢ Súkromné ​​investície dopĺňajúce verejnú podporu pre podniky (granty) (CI 6) 39555,00 XNUMX PLN
➢ Počet zavedených procesných inovácií: 2,00 ks.

Hodnota projektu: 263 700,00 PLN
Príspevok z európskych fondov: 224 145,00 PLN