CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Oceľové konštrukcie - návrh, konštrukcia - sendvičový panelBRANDS

REALIZÁCIE

REFERENCIA

Aktuality

KONTAKT

Úspora energie a ekologické riešenia pre kontajnerové kancelárie

19. decembra 2023 | Blog

Úspora energie a ekologické riešenia pre kontajnerové kancelárie

Úspora energie a ekologické riešenia pre úradov kontajner

Starostlivosť o životné prostredie, a teda aj energetická efektívnosť, sú v súčasnosti kľúčovými prvkami spoločensky zodpovedného podnikania – sektora kontajnerové kancelárie tiež nezostáva ľahostajný k týmto otázkam. Obaja výrobcovia modulárny kontajnerové riešenia, ako aj dizajnéri kancelárskych interiérov, zavádzajú rôzne proekologické koncepty na podporu firiem a organizácií v ich aktivitách v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Konštrukcia a forma nádob kancelárske priestory ponúkajú v tejto oblasti široké možnosti, čo sa premieta do ich rastúcej popularity. Medzi najbežnejšie riešenia určite patria:

  • používanie materiálov šetrných k životnému prostrediu,
  • energeticky úsporné technológie,
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
  • vytváranie záhrad na strechách kontajnerových kancelárií.

Dizajn kancelárskych kontajnerov a ekológia

Pri zvažovaní, aké ekologické riešenia sú pre kontajnerové kancelárie najlepšie, stojí za to sa bližšie pozrieť na samotnú štruktúru kontajnerov. Tieto predmety sú šetrné k našej planéte, pretože pri ich výrobe vzniká minimálne množstvo odpadu a dajú sa aj recyklovať. Za zmienku tiež stojí, že materiály použité pri ich výstavbe sú v súlade so súčasnými trendmi v udržateľnej výstavbe, t.j.

  • používanie stavebných materiálov, ktoré sú najmenej škodlivé pre životné prostredie (drevo s certifikátom FSC, recyklované materiály, betón s nízkymi emisiami CO)2alebo kov);
  • návrh a výstavba zariadení s najvyššou možnou energetickou účinnosťou, ktoré minimalizujú spotrebu energie a emisie skleníkových plynov;
  • používanie recyklovaných materiálov, ako aj návrh budov, ktoré sa dajú ľahko rozobrať a recyklovať na konci ich životnosti;
  • projektovanie budov, ktoré poskytujú zdravé a komfortné podmienky vďaka použitiu vhodného vetrania, filtrácie vzduchu, optimálneho osvetlenia, akustiky a tepelnej pohody.

Základný materiál: oceľ

Kontajnery kancelárske jednotky sú založené na ráme štandardizovaných rozmerov z oceľových plechov. Oceľ je jedným z bežne používaných materiálov v udržateľnom stavebníctve vďaka svojej odolnosti a recyklovateľnosti. Steny kontajnerov pozostávajú z vymeniteľných panelov, ako sú dverové, okenné alebo plné panely. Tieto panely môžu byť umiestnené na rôznych miestach, prispôsobené špecifickým potrebám. Dvere môžu byť napríklad umiestnené na krátkej alebo dlhej strane a počet okenných panelov je možné prispôsobiť podľa zamýšľaného použitia kontajner.

Aj steny kancelárske kontajnery sú vyrobené z ocele, vďaka čomu sú nielen trvanlivé a odolné voči všetkým poveternostným vplyvom, ale aj ekologické vďaka možnosti zhodnotenia.

Dobrá izolácia – úspora energie

Kancelárske kontajnery dodávané renomovanými výrobcami, vyznačujú sa vynikajúcou izoláciou a účinnou akustickou izoláciou. Pri zatepľovaní sa bežne používa minerálna vlna, ktorá na rozdiel od materiálov ako je polystyrén nemá škodlivý vplyv na životné prostredie. Odporúčaná hrúbka vrstvy vlny je približne 100 mm a vždy by sa mala kombinovať s parotesnou fóliou. Rovnako dôležité ako izolácia steny, je dostatočná tepelná ochrana strechy, pretože teplo uniká z budova najčastejšie sa odohráva na vrchole. V prípade strechy sa používa aj minerálna vlna a fólia. Správna izolácia zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní tepelnej pohody vo vnútri budovy. Vďaka nej v zime kancelária zostáva teplá a teplota je v lete príjemná, eliminuje nepríjemný pocit tepla.

To však nie je všetko – čím lepšie je konštrukcia izolovaná, tým menšie tepelné straty a tým menej energie je potrebné na vykurovanie. kancelária. To sa premieta do špecifických úspor energie, rozpočtových aj ekologických. Nižšia spotreba energie znamená menšiu uhlíkovú stopu.

Obnoviteľné zdroje energie - ekologické riešenie pre kontajnerové kancelárie

Využitie obnoviteľnej energie je jedným z ekologických riešení, ktoré prináša skutočné úspory. V tomto prípade je dôležité dôkladne zvážiť výber vhodnej inštalácie. Rozhodovaním o kontajner kancelária od osvedčeného výrobcu, máme istotu podpory v tejto oblasti. Skúsení odborníci sú schopní odborne poradiť, vykonať ocenenie a pripraviť optimálny návrh. Aké sú najčastejšie využívané obnoviteľné zdroje energie v kontajnerových stavbách?

fotovoltaika

Solárne panely sú jedným z najbežnejších a najčastejšie vyberaných zdrojov obnoviteľnej energie pre kontajnerové kancelárie. Vďaka takýmto panelom je možné premeniť slnečnú energiu na elektrickú energiu, ktorá napája celú konštrukciu budovy bez ohľadu na jej veľkosť. Toto ekologické riešenie dobre funguje ako v prípade malej jednomodulovej kancelárie, tak aj veľkých komplexov vybudovaných z tucta alebo dokonca niekoľkých desiatok kontajnerov.

Stojí za zmienku, že solárne panely sa ľahko inštalujú a zaberajú málo miesta, čo je výhodné najmä pre menšie kontajnerové zariadenia. Flexibilita a škálovateľnosť tohto riešenia umožňuje prispôsobiť výkon inštalácie individuálnym energetickým potrebám. Kvalitné solárne panely sa vyznačujú vysokou životnosťou a ich údržba nie je náročná. Aj v prípade poruchy je oprava zvyčajne jednoduchá a lacná, čo sa premieta do nižších nákladov na údržbu. Panely navyše nevypúšťajú škodlivé látky do atmosféry, čo z nich robí veľmi ekologickú voľbu. Ich používanie prispieva k výraznému zníženiu emisií oxidu uhličitého a znečistenia ovzdušia, čím podporuje aktivity ochrany životného prostredia.

Veterné turbíny

Veterné turbíny predstavujú menej zjavnú, ale sľubnú voľbu ako zdroj obnoviteľnej energie pre kontajnerové kancelárie. Moderné turbíny sa vyznačujú účinnosťou a môžu byť inštalované ako na strechách kontajnerov, tak aj na špeciálnych stožiaroch.

Fungujú tak, že premieňajú veternú energiu na elektrickú energiu, čo umožňuje poháňať budovy elektrickou energiou. Používanie veterných turbín ako zdroja energie prináša značné úspory. Stojí za to pripomenúť, že udržanie ich vysokej účinnosti si vyžaduje pravidelnú údržbu, ktorá zahŕňa dodatočné náklady. 

Využívanie veternej energie má mnoho výhod. Po prvé, ide o mimoriadne čistý zdroj energie, ktorý neprodukuje emisie oxidu uhličitého ani iné škodlivé látky. Po druhé, vietor je dostupný prakticky všade, čo robí z veterných turbín potenciálne energetické riešenie v rôznych oblastiach, nielen v tých s vysokým slnečným žiarením. Veterné turbíny (na rozdiel od solárnych panelov) dokážu vyrábať energiu aj v noci alebo počas zamračeného dňa, pretože vietor nezávisí od dennej doby ani od úrovne oblačnosti.

Geotermálnej energie

Geotermálna energia je menej bežná, ale rovnako pokročilá technológia. Je založená na efektívnom využívaní tepelnej energie prichádzajúcej zvnútra zeme a jej premene na elektrinu schopnú napájať rôzne budovy vrátane kontajnerových kancelárií. Toto riešenie sa vyznačuje nielen vysokou účinnosťou, ale aj spoľahlivosťou, ktorá zaručuje konštantné a neprerušované napájanie. Geotermálna energia je navyše mimoriadne ekologickým zdrojom energie, ktorý nevypúšťa žiadne znečisťujúce látky, čím podporuje ochranu prírodného prostredia.

Geotermálna energia sa čoraz viac považuje za atraktívnu alternatívu k tradičným zdrojom energie, ako je uhlie alebo plyn. Jeho vysoká účinnosť a spoľahlivosť prispieva k výraznému zníženiu emisií oxidu uhličitého do atmosféry, čo je kľúčový prvok v globálnom boji proti klimatickým zmenám.

Zelené strechy, teda záhrada v kontajnerovej kancelárii

Najdôležitejšia otázka pri vytváraní záhrady alebo akéhokoľvek zeleného priestoru na streche kancelársky kontajner má primerane pevnú konštrukciu. Je potrebné použiť kvalitné materiály, ktoré zaistia odolnosť a pevnosť nádoby – tá závisí predovšetkým od hrúbky plechu a profilov. Malo by sa pamätať na to, že konštrukcia sa musí vyrovnať nielen s hmotnosťou pôdy s rastlinami, ale aj so skladovanou vodou používanou na polievanie. Príslušná nosná konštrukcia by mala byť vyrobená z pevných za studena ohýbaných profilov. Renomovaní výrobcovia zvyčajne používajú materiál s hrúbkou 4 mm.

Druhým, rovnako dôležitým aspektom umožňujúcim vytváranie záhrad na strechách je tesnosť strechy aj stien. Len správna izolácia zaručí, že vlhkosť z rastlín a zeme neprenikne do interiéru kancelárie. Kľúčom k splneniu tejto požiadavky je použitie kvalitného trapézového plechu vhodnej hrúbky spolu s izolačnou vrstvou vlny a fólie.

Výhody zelených striech

Vytváranie zelených plôch na strechách kontajnerových kancelárií je nielen moderným architektonickým trendom, ale aj ekologickým riešením, ktoré prináša benefity pre zamestnancov aj životné prostredie. V prvom rade tieto záhrady zlepšujú kvalitu ovzdušia. Účinne filtrujú znečisťujúce látky a absorbujú oxid uhličitý, najmä ak sú zložené z vhodných rastlín. Sú tiež biotopom pre opeľujúci hmyz, čím podporujú biodiverzitu.

Strešné záhrady v kontajnerových kanceláriách majú aj ekonomické výhody zlepšením tepelnej izolácie budovy. Vegetácia pôsobí ako prirodzená izolácia, ktorá môže znížiť náklady na energiu na vykurovanie alebo chladenie vašej kancelárie, čo v konečnom dôsledku pomáha znižovať emisie skleníkových plynov.

Je zaujímavé, záhradné má to aj svoj sociálny rozmer. Prítomnosť prírody má preukázateľné výhody pre duševné a fyzické zdravie zamestnancov, prispieva k relaxácii, odbúravaniu stresu a zlepšuje celkovú kvalitu života. Zelený priestor tiež podporuje kreativitu a produktivitu zamestnancov a predstavuje jedinečný prvok imidžu kancelárie.

Budúcnosťou sú ekologické riešenia

V kontexte budúcnosti kontajnerových kancelárií (nielen) sa úspory energie a ekologické inovácie stávajú základom mnohých aktivít. Tento vývoj nie je len dočasným trendom, ale skôr vyjadrením transformácie podnikateľskej kultúry, kde je trvalo udržateľný rozvoj kľúčovým prvkom stratégie každej spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné neustále hľadať nové spôsoby, ako minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie, a to aj prostredníctvom správne navrhnutých administratívnych budov. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, používanie vhodných materiálov a zavádzanie rastlín do kancelárií sú len niektoré z možností, ktoré možno realizovať v kontajnerových kanceláriách.

Nedávne záznamy