CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Oceľové konštrukcie - návrh, konštrukcia - sendvičový panelPROJEKT EÚ

BRANDS

SHOP

REALIZÁCIE

REFERENCIA

Aktuality

KONTAKT

PRIHLÁSIŤ SA

CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian

Aké normy musia spĺňať sociálne kontajnery?

Hovorí to obľúbené príslovie človek nežije len prácouA keď pracuje, potrebuje prestávku. Povinnosťou každého zamestnávateľa je poskytnúť zamestnancom vhodné miesto – sociálne zariadenie, vrátane prestávok, aby sa napríklad najedli. Vo výrobných závodoch, na stavbách alebo pri sezónnych prácach sú technické otázky výzvou: kde, v akej forme pripraviť ten správny priestor pre pracujúcich. A tu sú vynikajúcou možnosťou sociálne kontajnery.

 

Sociálne zariadenia sú uvedené v predpisoch BOZP

V zmysle litery zákona je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom primerané pracovné podmienky okrem iného aj oddelením sociálnych zariadení. V zmysle vyhlášky MPSVaR o všeobecných predpisoch BOZP sa za sociálne zariadenia považujú tieto priestory:

  • prezliekacie kabínky,
  • umyvárne,
  • odseky,
  • sprchy,
  • jedálne (okrem jedální),
  • úkryt pred chladom,
  • miestnosti na pranie, dekontamináciu, sušenie, odprášenie pracovného či ochranného odevu.
Kontajner na šatňu

Kontajner šatňa | Ultramodul

V situácii, keď je v danom závode ťažké nájsť optimálne miesto na stvárnenie týchto miestností, funkčným a lacným riešením môžu byť sociálne kontajnery špeciálne prispôsobené na plnenie týchto funkcií. Aké normy teda musí takáto stavba spĺňať? Kontajner, ktorý sa má použiť na šatne, umyvárne alebo jedálne, musí byť správne navrhnutý, odolný voči poveternostným vplyvom, trvácny, riadne izolovaný a vybavený všetkými potrebnými inštaláciami: elektrina, voda, kanalizácia a kúrenie.

 

Ako sa stavajú sociálne kontajnery, ktoré spĺňajú normy?

V prvom rade je v našom klimatickom pásme, aby bola budova celoročne využívaná, potrebná vhodná konštrukcia s dôrazom najmä na izoláciu. Udržanie určitého štandardu v tejto oblasti je kľúčové pre komfort zamestnancov, ako aj pre splnenie zákonných požiadaviek. Pre úlohu sociálnych zariadení sa oplatí vybrať kontajnery, ktoré sa na tento účel vyrábajú. Samozrejme môžete skúsiť upraviť námorné kontajnery na prepravu, vyžaduje si to však odborné znalosti a zručnosti, a tým aj finančné výdavky. Je jednoduchšie a rýchlejšie kúpiť si nové zariadenie určené na celoročné používanie.

Optimálna izolácia 

Je dôležité, aby sociálne kontajnery spĺňali zdravotné a bezpečnostné požiadavky, že sociálne zariadenia sú miestnosti slúžiace na úkryt pred chladom. Zariadenia ponúkané renomovanými výrobcami sú izolované minerálnou vlnou hrúbky 100 mm kombinovanou s parotesnou fóliou. Pre ešte lepšiu izoláciu sú navyše zvnútra obložené laminovanou doskou s hrúbkou 12 mm, čo je dodatočná vrstva chrániaca nielen pred chladom, ale v lete aj pred nadmerným teplom.

Robustná konštrukcia

Premýšľať o kontajnerov sociálnych služieb v okolí výstavby alebo na pracoviskách, kde sa počíta každý meter priestoru, sa oplatí vyberať predmety, ktoré umožňujú stohovanie. To obmedzuje priestor potrebný na umiestnenie vhodného počtu miestností pre zamestnancov. Nastavenie nádob jeden nad druhým však bude možné len vtedy, ak sa dodržia príslušné parametre prvkov konštrukcie. Rám takýchto budov musí byť zvarený z profilov ohýbaných za studena (hrúbka 4 mm), pričom na výrobu stĺpov priskrutkovaných k hornému a spodnému rámu by sa mali použiť odolné profily. Najlepší je tiež ohýbaný za studena, hrúbka 4 mm.

Zariadenie v súlade so zdravotnými a bezpečnostnými normami

Vyhláška MPSVR o všeobecných predpisoch BOZP presne vymedzuje rozsah vybavenia, ktoré musí byť zabezpečené v jednotlivých priestoroch sociálnych zariadení. Predpisy okrem iného obsahujú usmernenia o počte umývadiel a spŕch v závislosti od počtu zamestnancov, ako aj práce, ktorú vykonávajú. Špecifikujú sa aj detaily ako rozmery dverí, výška miestností alebo plocha pridelená každému zamestnanému. Kvalitné sociálne kontajnery od skúsených výrobcov dávajú možnosť prispôsobiť si množstvo zariadení, deliacich stien či rozmiestnenie okien a dverí podľa potrieb zamestnávateľa. Je to veľmi dôležité, pretože neexistuje jednotné štandardné riešenie, ktoré by splnilo očakávania každej spoločnosti.

 

Welfare kontajnery sú vyhovujúcim riešením za dobrú cenu

Žiadny zamestnávateľ nechce byť vystavený sankciám spojeným s nedodržaním povinností vyplývajúcich zo zákona. Každý podnikateľ sa však snaží znižovať náklady. Welfare kontajnery sú dokonalou odpoveďou na túto výzvu – správne navrhnuté, spĺňajú všetky požiadavky stanovené v predpisoch o BOZP a zároveň ich cena je výrazne nižšia ako pri klasických stavbách. Dôležité je, že kontajnery sa dajú ľahko upraviť, keď to bude potrebné, napríklad keď sa zvýši počet zamestnancov, rozšírenie šatne alebo umyvárne nebude problém. V prípade stavebných firiem je zase veľkou výhodou sociálnych kontajnerov aj ich mobilita. Je ľahké ich presunúť z miesta na miesto, keď sa práca presunie na inú stavebnú plochu. Nádobu je tiež možné po skončení investície jednoducho predať alebo odviezť do ďalšej.

Pozrite si našu ponuku sociálnych kontajnerov;

Sociálne kontajnery

Kúpa sociálneho kontajnera je dobrá voľba

Welfare kontajnery od renomovaných výrobcov spĺňajú normy stanovené zákonom. Poskytujú komfort zamestnancom, sú lacné, jednoducho sa inštalujú a čas realizácie projektu od objednávky až po použitie je veľmi krátky. To všetko z nich robí výbornú voľbu pre každého zamestnávateľa bez ohľadu na odvetvie a počet zamestnancov.

Nedávne záznamy